Kalkulator odsetkowy

Kalkulator odsetkowy
Cena: 0,99 USD
Kategoria: Biznes/Finanse
Brak ocen
Data dodania: 1 grudzień 2010
Firma: Poldata sp.j.
Wielkość: 3.00 MB
Wersja: 1.2
Rodzaj aplikacji: iPhone / iPod Touch

Opis

Kalkulator odsetkowy pozwala na obliczenie wysokości odsetek z tytułu zobowiązań podatkowych lub ustawowych.

Ważne informacje:
Odsetki w skali roku obliczane są wg następującego wzoru:
O = (W x D x r) / 365

gdzie:

O - kwota odsetek
D - liczba dni zwłoki
r - stopa odsetek za zwłokę
W - kwota zaległości

Odsetki naliczane są od dnia następującego po dniu określonym w "Termin płatności"

Odsetki naliczane są do dnia, włącznie z tym dniem, podanego w "Dzień uregulowania"

Końcowa suma odsetek od zaległości podatkowych zaokrąglana jest do pełnych złotych (podstawa prawna: art. 63 ustawy - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199)).

Wszelkie wyniki uzyskane w niniejszym programie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń, zwłaszcza w stosunku do autorów oraz muszą być traktowane wyłącznie jako wyliczenia szacunkowe.

Zainstaluj / Zobacz w App Store

Zrzuty ekranu


Opinie użytkowników

blog comments powered by Disqus

Zainstaluj

ZainstalujZobacz w App Store