IKO

IKO
Cena: BEZPŁATNY
Kategoria: Biznes/Finanse
ocen: iPhone/iPad App - IKOocen: iPhone/iPad App - IKOocen: iPhone/iPad App - IKOocen: iPhone/iPad App - IKOocen: iPhone/iPad App - IKO 1 ocen
Data dodania: 21 luty 2013
Firma: PKO BP S.A.
Wielkość: 1.28 MB
Wersja: 1.0
Rodzaj aplikacji: iPhone / iPod Touch

Opis

Płać i wypłacaj telefonem dzięki rewolucyjnej aplikacji mobilnej PKO Banku Polskiego. Ściągnij teraz aplikację IKO i przekonaj się jak wygodne jest życie bez portfela!

Aplikacja PKO Banku Polskiego umożliwia Ci korzystanie z szybkich i bezpiecznych płatności mobilnych. Dzięki aplikacji IKO zapłacisz telefonem w tysiącach punktów handlowo-usługowych oraz wypłacisz pieniądze w największej sieci bankomatów w Polsce. Możesz również płacić w sklepach internetowych oraz przelewać pieniądze znajomym, podając tylko ich numer telefonu.

Proces aktywacji aplikacji IKO jest bardzo prosty. Dokonasz go w serwisie bankowości elektronicznej iPKO. Do zalogowania do aplikacji wystarczy czterocyfrowy kod PIN nadawany przez Ciebie w procesie aktywacji. Jeśli chcesz zapoznać się z funkcjami aplikacji IKO bez aktywacji i logowania, możesz po ściągnięciu uruchomić wersję demonstracyjną.

Płatności mobilne PKO Banku Polskiego są:
•wygodne,
•szybkie,
•bezpieczne,
•innowacyjne,
•uniwersalne.

Najważniejsze funkcje aplikacji IKO:
•płatności w sklepach tradycyjnych i internetowych,
•wypłata pieniędzy z bankomatów bez użycia karty,
•przelewanie pieniędzy na numer telefonu bez potrzeby podawania numeru konta,
•łatwe sprawdzanie salda rachunku bankowego oraz historii dokonywanych na nim transakcji,
•generowanie czeków umożliwiających płacenie w sklepach i wypłacanie pieniędzy z bankomatów bez potrzeby posiadania przy sobie telefonu,
•szybkie wyszukiwanie najbliżej położonych punktów handlowo-usługowych i bankomatów, w których można użyć aplikacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat aplikacji IKO zajrzyj na stronę iko.pkobp.pl. Możesz również dołączyć do społeczności osób płacących telefonem na Facebooku: www.facebook.com/placetelefonem.

=========================================================

Make payments and withdraw money from ATMs with revolutionary PKO Bank Polski mobile application. Download IKO application now and see how easy is life without a wallet!

PKO Bank Polski application gives you access to fast and secure mobile payments. IKO application allows you to pay with your phone in thousands of retail stores and make withdrawals in the Poland's largest ATM network. With IKO application you can also pay in online stores and send money to your friends giving only their cell phone number.

The process of activation of IKO application is very simple. You conduct it through iPKO electronic banking platform. To login to the application you need only a four-digit PIN code assigned by you during the process of activation. If you want to check the application features without activation and login, you can run a demo after download.

PKO Bank Polski mobile payments are:
• convenient,
• fast,
• secure,
• innovative,
• versatile.

Key features of IKO application:
• payments in traditional and online stores,
• ATM withdrawals without using the card,
• bank transfers on a cell phone number without the need to enter an account number,
• easy access to your bank account in order to check balance and history of transactions,
• vouchers allowing you to make payments in stores and withdraw money from ATMs without the phone,
• quickly find the nearest points of sale and ATMs where you can use the application.

If you want to learn more about the IKO application please visit iko.pkobp.pl. You can also join the community of people who pay with their phones on Facebook: www.facebook.com/placetelefonem.

Zainstaluj / Zobacz w App Store

Zrzuty ekranu


Opinie użytkowników

IKO
ocen: iPhone/iPad App - IKOocen: iPhone/iPad App - IKOocen: iPhone/iPad App - IKOocen: iPhone/iPad App - IKOocen: iPhone/iPad App - IKO
Sz.W.
IKO rewolucja
Super appka. Portfel w telefonie i nie tylko. Polecam!!!
blog comments powered by Disqus

Zainstaluj

ZainstalujZobacz w App Store