supermakler tablet

supermakler tablet
Cena: BEZPŁATNY
Kategoria: Biznes/Finanse
Brak ocen
Data dodania: 12 czerwiec 2015
Firma: PKO BP S.A.
Wielkość: 17.21 MB
Wersja: 6.103
Rodzaj aplikacji: iPad

Opis

Supermakler – wersja tabletowa to aplikacja transakcyjna stworzona z myślą o osobach, które cenią sobie szybki, wygodny i swobodny dostęp do rachunku inwestycyjnego przez Internet za pośrednictwem tabletu. To nowoczesne rozwiązanie, które łączy w sobie zalety mobilnej oraz internetowej aplikacji supermakler.

Korzystanie z aplikacji tabletowej nie wymaga dodatkowej aktywacji – wszyscy inwestorzy posiadający dostęp do internetowej aplikacji supermakler mogą za pomocą tego samego identyfikatora oraz hasła zalogować się do wersji tabletowej. Dzięki nowoczesnemu i ergonomicznemu interfejsowi użytkownika zorganizowanemu w ramach intuicyjnych pulpitów inwestowanie poprzez tablet stanie się prostsze.

Użytkownicy aplikacji mają do dyspozycji wiele funkcjonalności, które wspomagają zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym, w tym między innymi:
• rejestrację, modyfikację, anulację oraz przegląd zleceń bieżących
• szybkie składanie zleceń jednym kliknięciem dzięki specjalnej formatce
• notowania i zlecenia w czasie rzeczywistym dostępne na jednym ekranie
• wykresy notowań bieżących i historycznych
• możliwość rejestracji zleceń bezpośrednio z wykresu
• prezentację stanu rachunku wzbogaconą o wykres
• zapisy w ofercie publicznej
• podgląd komunikatów wysyłanych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Co ważne, składając zlecenia poprzez wersję tabletową aplikacji supermakler korzystasz z internetowych stawek prowizji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supermakler tablet edition is an application created for people who appreciate the fast, convenient and easy access to the brokerage account through the Internet via tablet. It is a modern solution that combines the advantages of mobile and web application supermakler.

Using the tablet application does not require additional activation - all investors with access to the web application supermakler can use the same ID and password to log in to tablet version. Thanks to a modern and ergonomic user interface organized within intuitive desktops investing through the tablet becomes easier.

App users have many features that support the management of the brokerage account, including:
- sending, modification, cancellation and overview of current orders
- fast placing orders with one click thanks to a special form
- quotes and orders in real time on the same screen
- current and historical charts
- the possibility of placing orders directly from the chart
- presentation of brokerage account balance with chart
- orders in public offering
- view messages from DM PKO BP

If you place an order through the supermakler tablet edition you pay lower rate online commissions.

Zainstaluj / Zobacz w App Store

Zrzuty ekranu


Opinie użytkowników

supermakler tablet
ocen: iPhone/iPad App - supermakler tabletocen: iPhone/iPad App - supermakler tabletocen: iPhone/iPad App - supermakler tabletocen: iPhone/iPad App - supermakler tabletocen: iPhone/iPad App - supermakler tablet
Przemocy
Rewelacja
Polecam
blog comments powered by Disqus

Zainstaluj

ZainstalujZobacz w App Store