MyInvoice

MyInvoice
Cena: 7,99 USD
Kategoria: Biznes/Finanse
ocen: iPhone/iPad App - MyInvoiceocen: iPhone/iPad App - MyInvoiceocen: iPhone/iPad App - MyInvoiceocen: iPhone/iPad App - MyInvoiceocen: iPhone/iPad App - MyInvoice 4 ocen
Data dodania: 29 listopad 2011
Firma: UnionNet
Wielkość: 1.74 MB
Wersja: 1.5.4
Rodzaj aplikacji: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Opis

English description below.

Prosty w użyciu, ale bardzo rozbudowany program do fakturowania, zaprojektowany z myślą o polskich firmach oraz firmach prowadzących działalność w Unii Europejskiej (może działać także w innych krajach). Zawiera wiele funkcji niedostępnych w innych programach. Przeczytaj więcej na www.mojafaktura.biz.

Sprzedaż i koszty:
➥ faktura VAT, faktura VAT marża, faktura VAT MP, faktura Pro Forma, rachunek, dowód wewnętrzny, faktura VAT zaliczkowa, faktura VAT końcowa, zamówienie (dostępność uzależniona od kraju)
➥ obsługa wielu walut, w tym EURO
➥ faktury dwujęzyczne
➥ możliwość podania dowolnego numeru faktury
➥ definiowane przez użytkownika dowolne formatowanie numeracji dokumentów
➥ możliwość umieszczenia logo firmy
➥ dwa style faktur: europejskie i amerykańskie
➥ dokumenty kosztowe

Klienci:
➥ baza klientów i grup klientów
➥ rabaty udzielane dla klientów oraz klientów

Towary:
➥ baza towarów i grup towarowych
➥ magazyn wraz dokumentami magazynowymi WZ i PZ
➥ rabaty udzielane na towary i grupy towarowe

Płatności:
➥ dokumenty płatności KP i KW
➥ pełna kontrola płatności (płatności jednorazowe, płatności cząstkowe, kompensaty)
➥ automatyczne przypisywanie wpłat do istniejących dokumentów

Pozostałe funkcje:
➥ tworzenie dokumentów jako PDF z możliwością wysłania ich przez email, wydrukowanie przy pomocy AirPrint lub otwarcie w zewnętrznej aplikacji
➥ wyszukiwanie danych
➥ obsługa wielu firm (dostępna jako dodatkowy zakup w aplikacji)
➥ raporty sprzedaży, kosztów, ewidencja VAT
➥ każda firma może mieć wielu sprzedawców
➥ weryfikacja numerów NIP, PESEL, IBAN oraz kodów pocztowych
➥ nie wymaga połączenia internetowego (dane są przechowywane w Twoim urządzeniu)
➥ import danych z programu Maktura
➥ wykonywanie kopii zapasowych
➥ obsługiwane języki: Polski, Angielski
➥ edytor do tłumaczenia dokumentów na inne języki
➥ obsługiwane kraje: wszystkie kraje Unii Europejskiej (wbudowana predefiniowana konfiguracja). Podstawowa obsługa dostępna jest także dla krajów spoza Unii Europejskiej.

------

Simple in use, but efficient invoicing app, designed especially for European Union mid and small companies, but can handle also other countries. Contains many features not available in other similiar applications. Read more on www.myinvoice.biz.

Sales and expenses:
➥ supported documents: tax (VAT) invoices, non-tax invoices, pro forma invoices, quotes
➥ multi currency support (make invoices in foreign currency or customer currency)
➥ dual language invoices
➥ user defined document counting (fully configurable)
➥ allows to enter document number by hand
➥ place any image on documents
➥ two document templates: European and American
➥ expense documents

Clients:
➥ edit customers and customer groups
➥ discounts on clients or client groups

Wares:
➥ edit wares and ware groups
➥ stock management and stock documents
➥ discounts on wares and ware groups

Payments:
➥ cash flow documents
➥ full control over payments (full payments, partial payments, compensations)
➥ automatic payment assignment into existing documents

Multilanguage:
➥ built in languages: Polish, English
➥ create your own document translations
➥ countries supported: all European Union Countries (built in default configurations). Basic support is also available for non-EU countries.

Other functions:
➥ create all documents as PDF and send them by email, print via AirPrint or open in external application
➥ search for any data
➥ multiple accounts support available as In-App purchase
➥ sales, expense and tax reports
➥ multiple sellers support
➥ validates VAT ID numbers, postal codes and IBAN numbers (in EU countries)
➥ no internet access required (database is stored locally)
➥ import data from Maktura application (only for PL)
➥ database backups

Zainstaluj / Zobacz w App Store

Zrzuty ekranu


Opinie użytkowników

MyInvoice
ocen: iPhone/iPad App - MyInvoiceocen: iPhone/iPad App - MyInvoiceocen: iPhone/iPad App - MyInvoiceocen: iPhone/iPad App - MyInvoiceocen: iPhone/iPad App - MyInvoice
Chromsky
Świetny program
Używam go od niedawna i wszystko wskazuje na to, że pozostanę przy nim na dłużej. Program jest bardzo funkcjonalny i praktyczny. Interfejs jest przyjazny. Rozmawiałem z autorami, którzy zapewnili mnie o pracach nad synchronizacją między iPhonem i wersją na maca. Mam nadzieje, ze uda im sie tego dokonac juz w tym roku.Polecam appkę-naprawdę warto!Chrom_sky
blog comments powered by Disqus

Zainstaluj

ZainstalujZobacz w App Store