e-food

e-food
Cena: BEZPŁATNY
Kategoria:
ocen: iPhone/iPad App - e-foodocen: iPhone/iPad App - e-foodocen: iPhone/iPad App - e-foodocen: iPhone/iPad App - e-foodocen: iPhone/iPad App - e-food 21 ocen
Data dodania: 8 luty 2013
Firma: Bogumil Jankiewicz
Wielkość: 4.91 MB
Wersja: 1.1
Rodzaj aplikacji: iPhone / iPod Touch

Opis

e-food. Mobilny przewodnik po tym, co jesz.

Czym jest ryboflawina? Co oznacza skrót E100? Których dodatków spożywczych nie musisz się obawiać? – Odpowiedzi na te pytania już wkrótce przestaną być tajemnicą. Wszystko za sprawą aplikacji e-food, interaktywnej bazie wiedzy na temat związków chemicznych, wchodzących w skład żywności.

Za sprawą mobilnego dekodera nic nie mówiących symboli błyskawicznie sprawdzisz, co tak naprawdę wchodzi w skład tego, co jesz. Aplikacja e-food wskaże źródło pochodzenia wybranej e-substancji, a także ryzyko lub korzyści, jakie niesie za sobą jej spożycie.

Charakterystyczne ikony nie pozostawiają żadnych wątpliwości, jaki wpływ na zdrowie mają opisywane dodatki. Funkcja udostępniania treści na portalu Facebook pozwoli Ci natychmiast poinformować znajomych o tym, w jakim produkcie znalazłeś konkretny składnik.

Jedz świadomie. Jedz z e-food.

Funkcje:
- wyszukiwarka symboli
- lista dodatków
- interaktywny słownik pojęć
- dostęp do szczegółowych informacji na temat źródła pochodzenia danej substancji, ryzyka i korzyści płynących z jej konsumpcji oraz rekomendowanej dziennej dawki spożycia
- możliwość publikowania na portalu Facebook treści, dotyczących konkretnych składników, bezpośrednio z poziomu aplikacji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mobile guide of what you eat.

What is riboflavin? What does the symbol E100 mean? Which food additives you don’t have to fear? – Answers to these questions will soon stop being a mystery. All due to the e-food application, an interactive base of knowledge about chemical compounds that are part of food ingredients.

Thanks to the mobile decoder of puzzling symbols, you’ll quickly check what the food you’re eating is really composed of. The e-food application will indicate the derivation of a chosen e-substance, as well as risks and benefits of consuming a given substance.

Characteristic icons leave no place for doubt about what influence the described additives have on your health. The function of sharing portal’s content onto Facebook, will allow you to immediately inform your friends in which product you’ve found a particular component.

Eat consciously. Eat with e-food.

Functions:

- symbol search engine
- list of additives
- interactive glossary of notions
- access to detailed information about the derivation of a given substance, risks and benefits stemming from its consumption and advised daily intake
- possibility of sharing the content regarding particular additives onto Facebook, directly from the application web page

Zainstaluj / Zobacz w App Store

Zrzuty ekranu


Opinie użytkowników

blog comments powered by Disqus

Zainstaluj

ZainstalujZobacz w App Store