Czyj to liść?

Czyj to liść?
Cena: BEZPŁATNY
Kategoria: Edukacja
Brak ocen
Data dodania: 22 wrzesień 2016
Firma: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
Wielkość: 58.46 MB
Wersja: 1.0
Rodzaj aplikacji: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Opis

Odróżnienie sosny od świerku to prawdopodobnie pestka, ale grabu od buka? To może okazać się już nieco trudniejszą sztuką. Dlatego dla jeszcze początkujących, ale ciekawych świata natury przyrodników stworzyliśmy właśnie aplikację – Czyj to liść?
Jest ona elektronicznym kluczem do rozpoznawania wybranych gatunków drzew i krzewów, które najczęściej możemy spotkać w polskich lasach. Aplikacja została zaprojektowana z myślą o tych użytkownikach, którzy choć dopiero rozpoczynają swoją przygodę z botaniką, jednocześnie chcieliby bardziej świadomie obcować z otaczającą nas przyrodą.
Aplikacja ma trzy podstawowe funkcje:
Pierwsza funkcjonalność aplikacji to praktyczny klucz do oznaczenia 26 wybranych przez nas gatunków, przy pomocy którego krok po kroku zidentyfikujecie krzew lub drzewo.
Druga to miniatlas zawierający krótką charakterystykę gatunków, ciekawostki, najistotniejsze cechy, a także – co najważniejsze – ich zdjęcia.
Trzecia pozwala na ułożenie własnego „e-zielnika”: katalogu fotografii drzew i krzewów napotkanych i rozpoznanych na leśnych szlakach.
Skupiliśmy się na tych cechach, dzięki którym najłatwiej i z dużym prawdopodobieństwem można zidentyfikować dany gatunek. Nie martwcie się też, kiedy zimą liście opadną i przestaną być najważniejszym znakiem rozpoznawczym swojego gatunku. Drzewa nadal można rozróżniać, obserwując ich owoce, pokrój (kształt), a przede wszystkim – korę.

_____________________________________________________________________________________________________

Telling pine from spruce is probably easy, but telling hornbeam from beech? This may turn out somewhat more difficult. We created the application called “Whose leaf is it?” for beginner environmentalists curious of the natural world.
It is an electronic key-guide to the identification of selected tree and bush species the most commonly encountered in Polish forests. The application was designed particularly for users who only begin their adventure with botany, but would like to experience the surrounding nature with more awareness.
The application has three primary functions:
The first functionality of the application is a practical key for the identification of 26 selected species, allowing for the step-by-step identification of a given bush or tree.
The second one is a mini atlas providing a short characteristic of the species, trivia, the most important features, and, most importantly – their photographs.
The third functionality – for the most persistent users – allows for the development of your own “e-herbarium”: a catalogue of photographs of trees and bushes encountered and identified on forest trails.
We focused on features based on which it is the easiest and highly credible to identify a given species. Do not worry when leaves fall off in winter and cease to be the most important identifying feature of the species. The trees can be still identified by their fruit, structure (shape), and particularly – bark.

Zainstaluj / Zobacz w App Store

Zrzuty ekranu


Opinie użytkowników

Czyj to liść?
ocen: iPhone/iPad App - Czyj to liść?ocen: iPhone/iPad App - Czyj to liść?ocen: iPhone/iPad App - Czyj to liść?ocen: iPhone/iPad App - Czyj to liść?ocen: iPhone/iPad App - Czyj to liść?
Sersac
Rewelacyjna
Super klucz do rozpoznawania liści. Córka uwielbia kolekcjonować drzewa.
blog comments powered by Disqus

Zainstaluj

ZainstalujZobacz w App Store