Zostań aplikantem

Zostań aplikantem
Cena: 32,99 zł
Kategoria: Edukacja
Brak ocen
Data dodania: 2 czerwiec 2018
Firma: Jakub Ratajczak
Wielkość: 7.69 MB
Wersja: 1.0.1
Rodzaj aplikacji: iPhone / iPod Touch

Opis

Zostań aplikantem to aplikacja przeznaczona do rozwiązywania testów przygotowujących do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską.

Zostań aplikantem pozwala na:
- rozwiązywanie pytań testowych z wybranych aktów prawnych,
- rozwiązywanie pytań testowych, które pojawiły się na egzaminach wstępnych na aplikację radcowską i adwokacką w latach 2010-2017,
- zapisywanie wyników ukończonych testów i w ten sposób śledzenie postępów w nauce,
- generowanie egzaminu próbnego obejmującego losowo wybrane pytania testowe,
- tworzenie fiszek prawniczych.

Przygotuj się z nami do egzaminów wstępnych 2018.

Pobierz Zostań aplikantem już teraz i rozwiązuj pytania testowe gdzie tylko chcesz!

Aktualnie dostępne testy:
- Konstytucja RP
- Kodeks cywilny
- Kodeks postępowania cywilnego
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- Kodeks karny
- Kodeks postępowania karnego
- Kodeks spółek handlowych
- Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
- Ustawa - Prawo o stowarzyszeniach
- Ustawa o własności lokali
- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
- Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
- Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
- Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
- Ustawa - Prawo przedsiębiorców
- Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców
- Ustawa o prawach konsumenta
- Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
- Zestawy pytań testowych na egzaminy wstępne z lat ubiegłych

Informacja o testach z innych aktów prawnych, które zostaną dodane przed egzaminem wstępnym 2018 jest dostępna na stronie https://zostanaplikantem.pl

Zestawy pytań testowych na egzaminy wstępne pochodzą ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).

Zainstaluj / Zobacz w App Store

Zrzuty ekranu


Opinie użytkowników

blog comments powered by Disqus

Zainstaluj

ZainstalujZobacz w App Store