FM.frameLOGIC - Fleet Management

FM.frameLOGIC - Fleet Management
Cena: BEZPŁATNY
Kategoria: Nawigacja
Brak ocen
Data dodania: 24 wrzesień 2013
Firma: frameLOGIC
Wielkość: 1.90 MB
Wersja: 1.0
Rodzaj aplikacji: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Opis

FM.frameLOGIC to aplikacja zapewniająca mobilny dostęp do informacji o firmowych pojazdach i ich bieżącej lokalizacji. Analogicznie do naszego rozwiązania webowego, aplikacja umożliwia stały monitoring floty, wraz z jej aktualnym stanem i ostatnio przebytymi trasami. Opcja filtrowania pozwala zawęzić listę wyświetlanych informacji do wybranych grup pojazdów, a silnik mapy oparty o Apple Maps daje gwarancję niezawodnej lokalizacji.

Aplikacja umożliwia:
- łatwe logowanie za pomocą tych samych danych, co do aplikacji webowej
- dostęp do wszystkich serwerów flot firmy frameLOGIC
- podgląd listy wybranych pojazdów
- podgląd grup pojazdów
- ostatnia zarejestrowana pozycja pojazdu
- śledzenie trasy przejazdu, w dowolnym zadanym okresie
- informacje o kierowcy zalogowanym w pojeździe
- aktualny status pojazdu (jazda, postój na włączonym silniku, przerwa)

Do korzystania z aplikacji konieczne jest posiadanie danych logowania na serwerach frameLOGIC. Aby je uzyskać skontaktuj się z działem Obsługi Klienta naszej firmy.

---


FM.frameLOGIC is an application which provides mobile access to the information about the company's vehicles and their current location. Similarly to our web-based solution, the app allows continuous monitoring of the fleet, its current state and recent history of routes. A filter option enables to narrow list of displayed information to specific groups of vehicles. Maps engine, based on Apple Maps, ensures precise and reliable tracking.App features:

- easy logging, with the same data as to our web app
- an access to the all frameLOGIC’s fleet servers
- selected vehicles list view
- vehicles groups view
- the last registered position of a vehicle
- route monitoring, in any chosen time period
- information about driver logged-in at a vehicle
- current vehicle status (driving, idling, pause)


To use the app, you will need your frameLOGIC’s login and password. To obtain them please contact our Customer Service.

Zainstaluj / Zobacz w App Store

Zrzuty ekranu


Opinie użytkowników

FM.frameLOGIC - Fleet Management
ocen: iPhone/iPad App - FM.frameLOGIC - Fleet Managementocen: iPhone/iPad App - FM.frameLOGIC - Fleet Managementocen: iPhone/iPad App - FM.frameLOGIC - Fleet Managementocen: iPhone/iPad App - FM.frameLOGIC - Fleet Managementocen: iPhone/iPad App - FM.frameLOGIC - Fleet Management
MFerf
FL on App store at last
Framelogic mobile app on App Store at last! Must have!
blog comments powered by Disqus

Zainstaluj

ZainstalujZobacz w App Store