Zaparkuj. Znajdź. / Park. Find.

Zaparkuj. Znajdź. / Park. Find.
Cena: 0,79 €
Kategoria: Nawigacja
Brak ocen
Data dodania: 15 wrzesień 2012
Firma: thms labs
Wielkość: 3.52 MB
Wersja: 1.0
Rodzaj aplikacji: iPhone / iPod Touch

Opis

/// Polish ///
Czy kiedykowiek zapomniałeś gdzie zaparkowałeś samochód?

Zaparkuj. Znajdź. jest prostą aplikacją wykorzystującą GPS do znajdowania Twojego samochodu. Po prostu naciśnij znak "P", aby zapamiętać położenie samochodu. Pinezka zostanie upuszczona na mapę. Możesz także parkować z limitem czasu.

Funkcje programu:
Wskazówki dojścia do samochodu.
Tryb poziomy - wyświetl mapę na całym ekranie, aby łatwiej znaleźć swój samochód.
Typ mapy - wybierz jeden z trzech dostępnych typów mapy - Normalna, Satelitarna, Mieszana.
Alarm końca czasu - zostaniesz powiadomiony, jeśli czas parkowania upłynie.
Przypomnienie o upływie czasu - ustaw dodatkowe przypomnienie 5 - 30 min przed końcem czasu prakowania.
Dźwieki powiadomień - wybierz jeden z 6 dostępnych dzwięków.

Musisz mieć włączone "Usługi lokalizacji". Aplikacja wymaga także połączenia z Internetem do pobierania danych (map).

/// English ///
Have you ever forgotten where you parked?

Find. Park. is a simple application that uses GPS to help find your car. Just press "P" button to save your car location. Pin will be dropped on a map. You can also park with time limit.

Features:
Get directions to your car.
Landscape mode for map - you can easily find your car on fullscreen map.
Map type - Select map type you like - Standard, Satellite or Hybrid.
Expiration alarm - An alarm for the end of your parking time.
Reminder before time expiration - Set notification 5 - 30 min before time expires.
Custom notification tones - Select your alarm tone!

You must have Location Services turned on. Application also requires active Internet connection to retrieve data (maps).

Zainstaluj / Zobacz w App Store

Zrzuty ekranu


Opinie użytkowników

blog comments powered by Disqus

Zainstaluj

ZainstalujZobacz w App Store