Od Słowa do Życia

Od Słowa do Życia
Cena: BEZPŁATNY
Kategoria: Styl życia
Brak ocen
Data dodania: 23 listopad 2019
Firma: Edycja Świętego Pawła
Wielkość: 15.60 MB
Wersja: 1.0
Rodzaj aplikacji: iPhone / iPod Touch

Opis

Prezentowana Aplikacja zrodziła się z pragnienia podzielenia się bogactwem słowa, które otrzymujemy każdego dnia w liturgii. Jest ona także konkretną odpowiedzią na zaproszenie wyrażone w Konstytucji o Liturgii Soboru Watykańskiego II, aby „wierni czynnie uczestniczyli w obrzędach liturgicznych, ponieważ tego właśnie domaga się sama liturgia” (por. KL 14). Dlatego też mamy nadzieję, że tym, którzy będą z niego korzystali nasza aplikacja pomoże w bardziej świadomym, a przez to pełniejszym i czynnym uczestniczeniu w liturgii.

Tytuł „Od Słowa do Życia” wskazuje drogę, którą mamy do pokonania. Słowo, które słyszymy w liturgii – nie tylko w czytaniach, ale również to, które w naszym imieniu jest wypowiadane przez kapłana w formie modlitw – ma stawać się naszym życiem, ma je przemieniać i kształtować. Dlatego też proponujemy, aby spotkanie ze słowem odbywało się na trzech płaszczyznach:

umysłu – który przez uważne czytanie i słuchanie słowa otwiera się na zawartą w nim prawdę;

woli – która jest wzmacniana przez rozważanie słowa przy pomocy zamieszczonego na wstępie ogólnego wprowadzenia do całej liturgii i rozważania po każdym czytaniu, dzięki czemu zostajemy ugruntowani w pragnieniu podążania za Jezusem, który jest drogą i wskazuje nam swoim życiem właściwy kierunek;

serca – które poruszone słowem będzie się rozpalało miłością do Jezusa Mistrza i braci oraz sióstr. A miłość ta wyrazi się przez podjęcie konkretnego działania w życiu.

Pomocą w rozpoznaniu, jakie to ma być działanie, mogą być zarówno pytania, które można znaleźć na końcu każdego dnia, jak również nasze własne poruszenia serca.

W aplikacji zostały także umieszczone dodatkowe teksty, które mogą pomóc w lepszym przeżywaniu liturgii i osobistej modlitwy: teksty prefacji i modlitw eucharystycznych, które stanowią integralną część liturgii Mszy św. – warto poświęcić trochę czasu na rozważanie również tych tekstów, aby i one stawały się inspiracją do modlitwy płynącej z serca. Ponadto modlitwy poranne i wieczorne, modlitwę do św. Michała Archanioła. Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi, do Najświętszego Imienia Jezus a także Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny oraz rozważania różańcowe.
Pragniemy życzyć, aby nasza aplikacja stała się pomocą również dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w codziennej liturgii, a chcą się nią ubogacić, zrozumieć ją i pogłębić jej znaczenie w swojej codziennej modlitwie. Mamy nadzieję, że wszystkim z niej korzystającym aplikacja będzie towarzyszyć w różnych sytuacjach dnia codziennego: podczas dojazdów do pracy, do szkoły, na uczelnię, a przede wszystkim podczas codziennych spotkań z Panem.

Sama aplikacja jest bezpłatna, ale dostęp do pewnych jej części takich jak komentarze czy wprowadzenia do czytań jest płatna. Ma to pomóc nam ją utrzymać i dostosowywać jej treści do potrzeb osób, które korzystają zarówno z aplikacji jak też z tradycyjnej, drukowanej wersji naszego miesięcznika liturgicznego „Od Słowa do Życia”.

Zainstaluj / Zobacz w App Store

Zrzuty ekranu


Opinie użytkowników

blog comments powered by Disqus

Zainstaluj

ZainstalujZobacz w App Store