eMPendium

eMPendium
Cena: BEZPŁATNY
Kategoria: Użytkowe
ocen: iPhone/iPad App - eMPendiumocen: iPhone/iPad App - eMPendiumocen: iPhone/iPad App - eMPendiumocen: iPhone/iPad App - eMPendiumocen: iPhone/iPad App - eMPendium 4 ocen
Data dodania: 2 czerwiec 2011
Firma: Medycyna Praktyczna
Wielkość: 2.35 MB
Wersja: 1.2.6
Rodzaj aplikacji: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Opis

Aplikacja zawierająca moduły:

***Leki*** - aktualizowany na bieżąco system informacji o lekach opracowany przez zespół redakcyjny Medycyny Praktycznej.
Baza leków dynamicznie zmienia swoją zawartość, codziennie aktualizowanych jest kilkadziesiąt rekordów (np. dostępność na rynku , ceny, opisy preparatów i substancji), a w dniach poprzedzających wprowadzenie nowych rozporządzeń Ministra Zdrowia zawierających wykazy leków refundowanych, nawet kilka tysięcy rekordów. Moduł Leki zawiera:
* ponad 1000 opisów substancji
* ponad 4000 opisów preparatów
* ponad 7500 pozycji z cenami leków
Z modułu mogą korzystać wyłącznie użytkownicy zarejestrowani w portalu Medycyny Praktycznej. Od 12 czerwca 2012 r. moduł nie wymaga wnoszenia opłat licencyjnych.

***Podręcznik*** - zawierający elektroniczną wersję małego podręcznika Choroby Wewnętrzne pod redakcją Andrzeja Szczeklika i Piotra Gajewskiego.
Z modułu mogą korzystać wyłącznie użytkownicy zarejestrowani w portalu Medycyny Praktycznej, którzy nabyli odpowiednią licencję.

***Gabinet*** - zawierający elektroniczną wersję:
* ICD-10 - Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja dziesiąta, Tom I (rozpoznania) oraz Tom III (indeks) opracowanej przez Fundację Zdrowia Publicznego z siedzibą w Krakowie, właściciela praw autorskich do polskiej wersji językowej.
* ICD-9 - Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9 PL wersja 5.13).
Użytkowanie modułu Gabinet zawartego w aplikacji eMPendium w wersji: 1.2.6 nie wymaga aktywacji z użyciem loginu i hasła do portalu Medycyny Praktycznej oraz wnoszenia opłat licencyjnych.

Uwagi:
Aplikacja nie działa na iPhonie 3G i starszych modelach.
Ryciny do podręcznika, przy pierwszym użyciu są pobierane przez internet z serwerów MP, a nastęnie przechowywane w pamięci urządzenia do ponownego wykorzystania.

---------------------------------

Modular application containing:

***Drug Module*** - Comprehensive Polish Drug Reference, developed by Medycyna Praktyczna Editorial Board. Updated daily!
Reliable drugs descriptions, prices, current availability on the Polish market and much more. The drug database contains:
* over 1,000 drug active components descriptions
* over 4,000 drug descriptions
* over 7,500 drug items with prices
The module use is restricted to the registered users of the Medycyna Praktyczna website. Starting June 12, 2012 no license fees are required for full functionality of the module.

***Handbook Module*** - containing digital version of Choroby Wewnętrzne handbook edited by Andrzej Szczeklik and Piotr Gajewski.
The module use is restricted to the registered users of the Medycyna Praktyczna website, who obtained appropriate license rights to the content.

***Health Center Module*** - currently containing digital, Polish Language Editions of:
* ICD-10 - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Tenths Revision. Vol. 1. and Vol. 3. Under permission of Fundacja Zdrowia Publicznego, Cracow, the Polish translation copyright holder.
* ICD-9 - International Statistical Classification of Medical Procedures (ICD-9 PL version 5.13)
Neither login and password nor license fees are required for use of the module contained in the application version 1.2.6.


Notes:
iPhone 3G and older models are not supported.
Images of the Handbook are downloaded from the MP servers through the internet at the first use and stored to a device memory for later use.

Zainstaluj / Zobacz w App Store

Zrzuty ekranu


Opinie użytkowników

eMPendium
ocen: iPhone/iPad App - eMPendiumocen: iPhone/iPad App - eMPendiumocen: iPhone/iPad App - eMPendiumocen: iPhone/iPad App - eMPendiumocen: iPhone/iPad App - eMPendium
Dydymus De Sign
iPhone 3G
Nieaktualna baza, poza tym wprowadza się w błąd użytkowników iPhone3G aplikacja działa bez problemu...
eMPendium
ocen: iPhone/iPad App - eMPendiumocen: iPhone/iPad App - eMPendiumocen: iPhone/iPad App - eMPendiumocen: iPhone/iPad App - eMPendiumocen: iPhone/iPad App - eMPendium
Tomasz Bojanowski
jest ok
Dobra i przydatna aplikacja.
blog comments powered by Disqus

Zainstaluj

ZainstalujZobacz w App Store