iDoctor Office

iDoctor Office
Cena: 5,99 USD
Kategoria: Użytkowe
ocen: iPhone/iPad App - iDoctor Officeocen: iPhone/iPad App - iDoctor Officeocen: iPhone/iPad App - iDoctor Officeocen: iPhone/iPad App - iDoctor Officeocen: iPhone/iPad App - iDoctor Office 1 ocen
Data dodania: 5 marzec 2012
Firma: Tomasz Buziak
Wielkość: 7.35 MB
Wersja: 2.2
Rodzaj aplikacji: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Opis

iDoctor Office is a simple program that support a doctor of any specialty in running their own medical practice. iPad’s incredible potential, an intuitive application operation and flexibility of applied solutions, enables users to keep patients files, reserve visits, keep medical data records, generate reports and export the reports for a further analysis.

The main asset of the application is a quick access to a database that includes patients’ personal details and information about visits, which you can always have on you. Additionally, thanks to iCloud service, data about planned visits, contacts will be accessible in every device synchronized with iCloud.

Features:

✓ Supports iPhone and iPad, fast exchange of data between devices by using iCloud.
✓ Quick registration of a patient – only surname is required.
✓ Defining your own dictionary of paid services.
✓ A view of a visit enables recording:
- referral data,
- performed services,
- ICD-9 procedures,
- ICD-10 diagnosis,
- given medicines,
- medical parameters,
- documents/notes, that are saved in a text format, and pictures.
✓ Defining templates for text documents, descriptions, results, interviews etc.
✓ Registering patients documents (test results, treatment records etc.) with a use of a built-in camera or by importing from Photo Stream.
✓ Documents and records can be printed wirelessly with AirPrint or sent by e-mail.
✓ The printouts are already defined: a list of registered patients on a day, periodic financial statements.
✓ Generating records of: patients’ data, visits, performed services, procedures, diagnosis, given medicines.

The full functionality of the application is presented at a website https://www.tomaszbuziak.com/en

---

iDoctor Office to prosty program wspomagający prowadzenie własnej praktyki przez lekarza dowolnej specjalności. Niesamowite możliwości iPad-a, intuicyjna obsługa aplikacji i elastyczność zastosowanych rozwiązań, ułatwi prowadzenie kartotek pacjentów, rezerwowanie wizyt, ewidencję danych medycznych, generowanie raportów i ich eksport na potrzeby przeprowadzenia dalszych analiz.

Głównym atutem aplikacji jest szybki dostęp do bazy pacjentów i informacji o wizytach, które można mieć zawsze przy sobie. Dodatkowo dzięki usłudze iCloud, dane o planowanych wizytach i kontaktach, będą dostępne w każdym urządzeniu zsynchronizowanym z iCloud.

# Program zawiera polski interfejs #

Możliwości aplikacji:

✓ Obsługa iPhone i iPad, wymiana danych pomiędzy urządzeniami za pomocą iCloud.
✓ Szybka rejestracja pacjenta, wymagane jest tylko podanie nazwiska.
✓ Definiowanie własnego słownika usług płatnych.
✓ Widok wizyty umożliwia ewidencję:
- danych ze skierowania,
- wykonanych usług,
- procedur ICD-9,
- rozpoznań ICD-10,
- podanych leków,
- parametry medyczne,
- dokumenty/notatki zapisane w formie tekstowej lub zdjęcia.
✓ Wbudowane słowniki ICD-10, leków i możliwość importu ICD9 z NFZ.
✓ Definiowanie szablonów dokumentów tekstowych, opisów, wyników, wywiadów itp.
✓ Rejestracja dokumentów pacjenta (wyników badań, kart informacyjnych itp.) za pomocą wbudowanego aparatu lub importu z albumu np. "Strumienia zdjęć".
✓ Wprowadzone dokumenty i wykazy można wydrukować bezprzewodowo za pomocą funkcji AirPrint lub wysłać pocztą.
✓ Zdefiniowane wydruki: listy zarejestrowanych pacjentów na dany dzień, okresowe zestawienia finansowe.
✓ Generowanie wykazów: danych pacjentów, wizyt, wykonanych usług, procedur, rozpoznań, podanych leków.


Pełna funkcjonalność programu przedstawiona jest na stronie https://www.tomaszbuziak.com


Copyright dla tłumaczenia polskiego słownika ICD-10:
Fundacja Zdrowia Publicznego
Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”

Zainstaluj / Zobacz w App Store

Zrzuty ekranu


Opinie użytkowników

blog comments powered by Disqus

Zainstaluj

ZainstalujZobacz w App Store